„Latin/Védett állatok” változatai közötti eltérés

Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
nincs szerkesztési összefoglaló
!<center><big><b>Cyprinidae ||Pontyfélék </b></big></center> ||
|-align="center" bgcolor="#FFFFCC"
| Rutilus pigus || leánykoncér<ref>Nagyfaj. Beleértve a ''(Rutilus virgo)'' néven önálló fajként is ismert ''(Rutilus pigus virgo)'' alfajt is.</ref> || 10 000
|-align="center" bgcolor="#FFFFCC"
| Rutilus frisii || gyöngyös koncér<ref>Nagyfaj. Beleértve a ''(Rutilus meidingeri)'' néven önálló fajként is ismert ''(Rutilus frisii meidingeri)'' alfajt is.</ref>|| 5 000
|-align="center" bgcolor="#FFFFCC"
| Leuciscus leuciscus || nyúldomolykó || 10 000
| Alburnoides bipunctatus || sujtásos küsz || 10 000
|-align="center" bgcolor="#FFFFCC"
| Barbus meridionalis || Petényi-márna (magyar márna)<ref>Nagyfaj. Beleértve a Barbus'''kárpáti carpathicusmárna''' ''(kárpátiBarbus márnacarpathicus)'', Barbus'''balkáni balcanicusmárna''' ''(balkániBarbus márnabalcanicus)'' és Barbus petenyi ('''Petényi-márna''' ''(Barbus petenyi)'' néven önálló fajként is ismert fajokat is.</ref>|| 100 000
|-align="center" bgcolor="#FFFFCC"
| Gobio gobio || fenékjáró küllő<ref>Nagyfaj. Beleértve a Gobio'''tiszai carpathicusküllő''' ''(tiszaiGobio küllőcarpathicus)'' és Gobio'''dunai obtusirostrisküllő''' ''(dunaiGobio küllőobtusirostris)'' néven önálló fajként is ismert fajokat is.</ref>|| 10 000
|-align="center" bgcolor="#FFFFCC"
| Gobio albipinnatus (Romanogobio albipinnatus) || halványfoltú küllő<ref>Nagyfaj. Beleértve a ''(Romanogobio vladykovi)'' néven önálló fajként is ismert fajt is.</ref>|| 10 000
|-align="center" bgcolor="#FFFFCC"
| Gobio kesslerii (Romanogobio kesslerii) || homoki küllő || 100 000
| Gobio uranoscopus (Romanogobio uranoscopus) || felpillantó küllő || 100 000
|-align="center" bgcolor="#FFFFCC"
| Rhodeus sericeus || szivárványos ökle<ref>Nagyfaj. Beleértve a ''(Rhodeus amarus)'' néven önálló fajként is ismert ''(Rhodeus sericeus amarus)'' alfajt is.</ref>|| 5 000
|-bgcolor="#FFFFEF" align="center"
!<center><big><b>Cobitidae ||Csíkfélék </b></big></center> ||
| Misgurnus fossilis || réti csík || 10 000
|-align="center" bgcolor="#FFFFCC"
| Cobitis taenia || vágó csík<ref>Nagyfaj. Beleértve a ''(Cobitis elongatoides)'' néven önálló fajként is ismert fajt is.</ref>|| 10 000
|-align="center" bgcolor="#FFFFCC"
| Sabanejewia aurata || törpecsík <ref>Nagyfaj. Beleértve a Sabanejewia'''balkáni balcanicacsík''' ''(balkániSabanejewia csíkbalcanica)'' és Sabanejewia'''bolgár bulgaricacsík''' ''(bolgárSabanejewia csíkbulgarica)'' néven önálló fajként is ismert fajokat is.</ref>|| 10 000
|-bgcolor="#FFFFEF" align="center"
!<center><big><b>Balitoridae ||kövicsíkfélék </b></big></center> ||
!<center><big><b>Anguidae ||lábatlangyíkfélék </b></big></center> ||
|-align="center" bgcolor="#FFFFCC"
| Anguis fragilis || lábatlangyík<ref>Nagyfaj: Beleértve az Anguis'''kékpettyes colchicuslábatlangyík''' ''(kékpettyesAnguis lábatlangyíkcolchicus)'' néven önálló fajként is ismert ''(Anguis fragilis colchicus)'' alfajt is.</ref>|| 25 000
|-bgcolor="#FFFFEF" align="center"
!<center><big><b>Colubridae ||siklófélék </b></big></center> ||
| Vipera berus || keresztes vipera || 250 000
|-align="center" bgcolor="#FFFFCC"
| Vipera ursinii || parlagi vipera <ref>Nagyfaj. Beleértve a '''rákosi vipera''' ''(Vipera ursinii rakosiensis (rákosi vipera)'' néven ismert és az önálló fajként is ismert ''(Vipera ursinii renardi)'' alfajokat is.</ref>|| 1 000 000
|-bgcolor="#FFFFEF" align="center"
!<center><big><b>AVES ||MADARAK </b></big></center> ||
| Anas strepera || kendermagos réce || 50 000
|-align="center" bgcolor="#FFFFCC"
| Anas crecca || csörgő réce<ref>Nagyfaj. Beleértve aza Anas'''zöldszárnyú carolinensisréce''' ''(zöldszárnyúAnas récecarolinensis)'' néven önálló fajként is ismert ''(Anas crecca carolinensis)'' alfajt is.</ref>|| 50 000
|-align="center" bgcolor="#FFFFCC"
| Anas acuta || nyílfarkú réce || 50 000
| Clangula hyemalis || jegesréce || 250 000
|-align="center" bgcolor="#FFFFCC"
| Melanitta nigra || fekete réce <ref>Nagyfaj. Beleértve a Melanitta'''nyerges americanaréce''' ''(nyergesMelanitta réceamericana)'' néven önálló fajként is ismert '''fekete nyerges réce''' ''(Melanitta nigra americana)'' alfajt is.</ref>|| 50 000
|-align="center" bgcolor="#FFFFCC"
| Melanitta fusca || füstös réce<ref>Nagyfaj. Beleértve a Melanitta'''tükrös deglandiréce''' ''(tükrösMelanitta récedeglandi)'' néven önálló fajként is ismert ''(Melanitta fusca deglandi)'' és ''(stejnegeri)'' alfajokat is.</ref>|| 250 000
|-align="center" bgcolor="#FFFFCC"
| Bucephala clangula || kerceréce || 50 000
| Gavia stellata || északi búvár || 25 000
|-align="center" bgcolor="#FFFFCC"
| Gavia arctica || sarki búvár<ref>Nagyfaj. Beleértve aaz Gavia'''alaszkai pacificabúvár''' ''(alaszkaiGavia búvárpacifica)'' néven önálló fajként is ismert ''(Gavia arctica pacifica)'' alfajt is.</ref> || 25 000
|-align="center" bgcolor="#FFFFCC"
| Gavia immer || jeges búvár || 25 000
|-bgcolor="#FFFFEF" align="center"
!<center><big><b>PODICIPEDIFORMES ||VÖCSÖKALAKÚAK </b></big></center> ||
!<center><big><b>Phoenicopteridae ||flamingófélék </b></big></center> ||
|-align="center" bgcolor="#FFFFCC"
| Phoenicopterus ruber || rózsás flamingó <ref>Nagyfaj. Beleértve a ''(Phoenicopterus roseus)'' néven önálló fajként is ismert ''(Phoenicopterus ruber roseus)'' alfajt is.</ref> || 50 000
|-bgcolor="#FFFFEF" align="center"
!<center><big><b>FALCONIFORMES ||SÓLYOMALAKÚAK </b></big></center> ||
| Lymnocryptes minimus || kis sárszalonka || 25 000
|-align="center" bgcolor="#FFFFCC"
| Gallinago gallinago || sárszalonka<ref>Nagyfaj. Beleértve a Gallinago'''amerikai delicatasárszalonka''' ''(amerikaiGallinago sárszalonkadelicata)'' néven önálló fajként is ismert ''(Gallinago gallinago delicata)'' alfajt is.</ref>|| 100 000
|-align="center" bgcolor="#FFFFCC"
| Gallinago media || nagy sárszalonka || 250 000
| Gelochelidon nilotica || kacagócsér || 50 000
|-align="center" bgcolor="#FFFFCC"
| Sterna caspia (Hydroprogne caspia) || lócsér || 50 000
|-align="center" bgcolor="#FFFFCC"
| Sterna sandvicensis || kenti csér || 25 000
| Otus scops || füleskuvik || 100 000
|-align="center" bgcolor="#FFFFCC"
| Bubo bubo || uhu<ref>Nagyfaj. Beleértve a Bubo'''bengáli bengalensisuhu''' ''(bengáliBubo uhubengalensis)'' és Bubo'''koreai tenuipesuhu''' ''(koreaiBubo uhutenuipes)'' néven önálló fajként is ismert ''(Bubo bubo bengalensis)'' és ''(Bubo bubo tenuipes)'' alfajokat is.</ref>|| 500 000
|-align="center" bgcolor="#FFFFCC"
| Bubo scandiacus (Nyctea scandiaca) || hóbagoly || 100 000
| Motacilla cinerea || hegyi billegető || 50 000
|-align="center" bgcolor="#FFFFCC"
| Motacilla alba || barázdabillegető || 25 000
|-bgcolor="#FFFFEF" align="center"
!<center><big><b>Bombycillidae ||Csonttollúfélék </b></big></center> ||
| Saxicola rubetra || rozsdás csuk || 25 000
|-align="center" bgcolor="#FFFFCC"
| Saxicola torquatus || cigánycsuk<ref>Nagyfaj. Beleértve a Saxicola'''európai rubicolacigánycsuk''' ''(európaiSaxicola cigánycsukrubicola)'' és Saxicola'''szibériai mauruscsuk''' ''(szibériaiSaxicola csukmaurus)'' néven önálló fajként is ismert ''(Saxicola torquatus rubicola)'' és ''(maurus)'' alfajokat is.</ref>|| 25 000
|-align="center" bgcolor="#FFFFCC"
| Oenanthe isabellina || pusztai hantmadár || 25 000
| Carduelis flavirostris || sárgacsőrű kenderike || 25 000
|-align="center" bgcolor="#FFFFCC"
| Carduelis flammea || zsezse<ref>Nagyfaj. Beleértve a Carduelis'''barna cabaretzsezse''' ''(barnaCarduelis zsezsecabaret)'' néven önálló fajként is ismert ''(Carduelis flammea caberet)'' alfajt is.</ref> || 25 000
|-align="center" bgcolor="#FFFFCC"
| Carduelis hornemanni || szürke zsezse || 25 000
!<center><big><b>Spalacidae ||földikutyafélék </b></big></center> ||
|-align="center" bgcolor="#FFFFCC"
| Nannospalax leucodon || nyugati földikutya<ref>Nagyfaj. Beleértve a Nannospalax'''erdélyi transsylvanicusföldikutya''' ''(erdélyiNannospalax földikutyatranssylvanicus)'', Nannospalax'''magyar hungaricusföldikutya''' ''(magyarNannospalax földikutyahungaricus)'', Nannospalax'''délvidéki montanosyrmiensisföldikutya''' (délvidékiNannospalax földikutyamontanosyrmiensis) és Nannospalax'''szerémségi syrmiensisföldikutya''' ''(szerémségiNannospalax földikutyasyrmiensis)'' néven önálló fajként is ismert fajokat is.</ref> || 1 000 000
|-bgcolor="#FFFFEF" align="center"
!<center><big><b>CARNIVORA ||RAGADOZÓK </b></big></center> ||
210 201

szerkesztés

Navigációs menü