Ugrás a tartalomhoz

„Lett nyelvtan/Szófajok” változatai közötti eltérés

a
nincs szerkesztési összefoglaló
Eltávolította a lap teljes tartalmát
KeFe (vitalap | szerkesztései)
aNincs szerkesztési összefoglaló
1. sor:
<span style="font-family: Times New Roman; font-size: 30px"> <div style="background-color: #FFDAB9;"> <p align="center">Szófajok (vārdšķiras)</p></div></span>
 
A szófaj olyan szavak osztálya, amelyek mondatrészi szerepe, toldalékolhatósága, bővíthetősége és jelentéstípusa lényegében azonos. A lett szófaji rendszer sokban hasonlít a magyarhoz. A gyakorlatban három fő csoportot érdemes megkülönböztetni. <br />
Az első csoportba a névszók tartoznak, a névszó a főnevet, a melléknevet, a számnevet és a névmást foglalja magában. Ezeknek a szófajoknak közös tulajdonsága, hogy alapvető grammatikai kategóiáik az eset, a nem és a szám, amelyet egyetlen végződés fejez ki.<br />
A második csoportot az igék és a segédigék alkotják, amelyek fő grammatikai kategóiáik az idő, mód, igenem, valamint a szám és a személy.<br />
A harmadik csoportba tartozik minden olyan egyéb szófaj, amely nem ragozható, és ennek megfelelően a mondatbeli szerepe sokkal inkább előre meghatározott, ide tartoznak a határozószók, határozói igenevek, kötőszók, partikulák, előljárószók és névutók.
246 021

szerkesztés