„Címerhatározó/Hertelendy címer” változatai közötti eltérés

Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
nincs szerkesztési összefoglaló
Nincs szerkesztési összefoglaló
Nincs szerkesztési összefoglaló
Ez az oldal a [[címerhatározó]] kulcsának részeként a ''' Hertelendy ''' család címerével foglalkozik.
 
A Hertelendy család legrégibb ismert,"Mohács" előtt keletkezett címere, amely a Zala vármegye címertárában, és a XIV. sz-i címer leírásban is szerepel, a XII. sz. végéig címeremeléssel keletkezett, valószínűleg II. Géza lovagkirály által. A magyar nemesi almanach a családot a Csák nemzetséghez sorolja nemzetségi címere alapján is. A hertelendi Hertelendy család címere tartalmazza, és őrzi, örökli a nemzetségi (tamgákat-jelképeket) szimbólumokat az ágaskodó oroszlánokat, amelyek a Szabolcs fejedelem származására utaló ötgombos fejedelmi aranykoronát tartják. A Csák nemzetség címere a Hertelendy család címerében maradt fenn:
A címer leírása: Kék alapú pajzson, zöld vágott talpon ágaskodó, páros vörösen fegyverzett oroszlán a feje fölé emel egy ötgombos aranykoronát. A másik karjukkal egy jobbról balra mutató páncélos, szablyát tartó jobb kart tartanak, amelyet felülről nyíl üt át. A pajzsot egy ötgombos aranykorona koronázza, azonos az oroszlánok által tartottal.
A korona felett páncélos, szembenéző, pántos lovagsisak, arany rendjellel, amely a kardot tartó lovagi karral együtt az örökölhető lovagság, és lovagrend adományozást jelenti. Az előbbi szimbólumok (tamgák) miatt történt a címeremelés. Ezeket a szimbólumokat a 12. század végéig adták ki. A lovagsisak felett fészkelő pelikán, amely saját húsával, vérével táplálja három fiókáját a család totemje. Ez mind a család nemességének,címerének származása, keletkezése a távoli múlt homályába ered.
Ezt támasztja alá szálláshelyének, a jelenleg Tolna és Baranya megye közötti lakhelye, az Árpád nemzetség szállás területén. Nevezetesen a mai Magyar, Kis, Horváthertelend Baranya megyében. A Csák nemzetség Szabolcs fejedelemtől származtatja magát, így vérségi származás alapján az Árpád nemzetség tagja is. A nemzetségi emlékezet alapján Szabolcs fejedelem Álmos fia, és Árpád testvére (féltestvére). Így Árpád után nagyfejedelem. Szabolcs fia Előd háttérbe szorul, majd Előd fia Csák Géza nagyfejedelemmel kötött egyezsége alapján a Vértest birtokadományként megkapja, Csák vára megépítésének kötelezettségével. I. István király a Koppány lázadás leverése, a püspökségek - egyházi és királyi vármegyék kialakítása mellett, megújítja a hűbéri szerződéseket a családtagjaival is. Ősi, nemzetségi jelképek alapján adja ki a német lovagok zászlói, címerpajzsai, pecsétnyomói alapján az új magyar lovagok, zászlósurak, birtok adományozottak részére a megkülönböztető jelképeket. Így a Csák nemzetség zászlóján aranyoroszlán, címerpecsétjében szintén aranyoroszlán ágaskodik. Címerpajzsa kék mezejében egy aranyoroszlán, majd felette a lovagsisakból egy aranykoronás aranyoroszlán bújik elő. Csák fia Csák a nemzetségének zászlóját, pecsétnyomóját, címerét örökölte, míg féltestvére Hertelend anyai személynevét, és Pelikán totemjét. Új családi zászlója a Pelikán, címere és pecsétnyomója a Csák nemzetség címerének összetett jelképeiből áll: A kék mezőben, a birtokadományozásként zöld vágott talpon álló páros aranyoroszlán (veresen fegyverzett)egy ötgombos fejedelmi aranykoronát tart a feje fölé. A pajzs tetején azonos ötgombos fejedelmi aranykorona van. Szabolcs fejedelemtől való származás királyi elismerése és megerősítése. A lovagsisakon fészkel a Pelikán saját húsával, vérével táplálja három fiókáját. A rend és tisztaság jelképe. Birtokadományként a Mecsek északi lejtőjén fekvő Kishertelend, Szék, Magyarhertelend, Horváthertelend közti területet kapja, templom és erődített királyi itélkezőhely építési kötelezettséggel. A család lovagi és katonai szolgálatot teljesített. A tatárjárás során a terület megsemmisült, életben maradt lakói elmenekültek. A Hertelendy család ezután Somogy - Zala területén bukanak fel, mint a település Hertelend nevek, és a lak névtoldalék alapján. A békésebb időkben elszaporodnak, így ma az egész ország, a világ minden táján megtalálhatóak. Tevékenyen részt vesznek a világ dolgaiban, szinte minden területen, és őrzik őseik génjeit, tudását.
Ezt támasztja alá szálláshelyének, a jelenleg Tolna és Baranya megye közötti lakhelye, az Árpád nemzetség szállás területén. Nevezetesen a mai Magyar, Kis, Horváthertelend Baranya megyében. A Csák nemzetség Szabolcs fejedelemtől származtatja magát, így vérségi származás alapján az Árpád nemzetség tagja is.
[http://Hertelendy%20címer Hertelendy címer]
 
51

szerkesztés

Navigációs menü