Heraldikai lexikon/Szálkai Tamás

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Dr. Szálkai Tamás levéltáros.JPG

Szálkai Tamás, történész, levéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára, Debrecen, főlevéltáros. 2010-ben doktorált a Debreceni Egyetem Történelem és Néprajzi Doktori Iskoláján.

Művei[szerkesztés]

SZÁLKAI Tamás: Armales Transylvanorum. Válogatás az erdélyi fejedelmek címeradományaiból. (Scriptores rerum Hungaricarum 3) Attraktor Kiadó, Máriabesnyő– Gödöllő, 2009.

50 db, hat különböző magyarországi és romániai közgyűjteményben őrzött erdélyi és bizari címereslevél leírását közli. Leírja az alapvető adatokat, ezt követi a címer magyar nyelvű, korszerű leírása, mely után a szerző – a korábbi publikációktól eltérően – az oklevélben szereplő latin nyelvű címerleírás fordítását is közli, lapalji jegyzetben mellékelve az eredeti szöveget. Szintén jegyzetben megadja az oklevél őrzési helyét, pontos méreteit, az esetlegesen rá vonatkozó szakirodalmat és a függőpecsét esetleges meglétének tényét, kitérve a zsinór színeire. A leírás a címerszőnyeg és az oklevél egyéb díszítményeit, s az Erdélyben gyakorta adományozott házmentesség adatait sem hagyja figyelmen kívül, s megemlíti, ha az adott oklevélben valamely további figyelemre méltó információ található, például a címerfestő kilétére utaló feljegyzés. A leírásokat a címerfestmények jó minőségű, egész oldalas fényképei kísérik. A kötet végén helynévmutató és az Erdélyi Fejedelemség 17. századi állapotát mutató térkép található.

Szálkai Tamás: Armálisok és armalisták a kora újkori Biharban. Doktori disszertáció. Témavezető Dr. Papp Klára. Debrecen, 2010 [1] [2] [3]

Szálkai Tamás: A sólyom mint címerkép. Egey István Megesyre hamisított armálisa. Turul. 2007. 3. 84–90.

Szálkai Tamás: Armales Transylvanorum. Válogatás az erdélyi fejedelmek címeradományaiból Máriabesnyı-Gödöllő, 2009.

Szálkai Tamás: Az Albisi Zólyomi család története. In: Érmelléki kalauz. Szerk.: Veliky János. Debrecen, 2005. 54–56.

Szálkai Tamás: Báthory Gábor adományozta címereslevelek a Magyar Országos Levéltárban. In: Báthory Gábor és kora. Szerk.: Papp Klára–Jeney-Tóth Annamária–Ulrich Attila. Debrecen, 2009. 207–220.

Szálkai Tamás: Hadi viselet és fegyverzet ábrázolása magyar címereslevelekben a 16. század végéig. Turul. 2005. 3–4. 86–95.

Szálkai Tamás: Mórábrázolások a heraldikában. Kézirat.

Szálkai Tamás: Nagytúri Thury Ferenc armálisa a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár diplomagyőjteményébıl. Levéltári Szemle. 2006. 4. 3–11.

Szálkai Tamás: Négy évszázad Biharban: az Albisi Zólyomi család története. Szakdolgozat. Témavezetı: Papp Klára. Kézirat. Debrecen, 2006.

Szálkai Tamás: Taxony János címerkérı folyamodványa és armálisa 1669-ből. Kút. 2006. 4. 3–15.

Szálkai, Tamás: Die Wappenbriefe von Matthias Corvinus. In: Matthias and his legacy. Cultural and political encounters between East and West. Eds. Attila Bárány–Attila Györkös. Debrecen, 2009. 107–134.