Főispán

From Wikikönyvek
Jump to navigation Jump to search

A régi vármegyei és városi törvényhatóságokban az uralkodótól által kinevezett főtisztviselő, aki a törvényhatóság terültén folyó közigazgatását, bíráskodását eleinte végezte, később ellenőrizte. Vezette a a vármegyei hadsereget.