Címerhatározó/Balogh címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
< Címerhatározó(Balogh címer szócikkből átirányítva)
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Balogh családok címerével foglalkozik.


balkányi Balogh[szerkesztés]

Balogh (balkányi).jpg

A család birtokában levő adatok szerint Veres, máskép Balogh István 1594-ben nyert címeres nemeslevelet. A család Zemplén, Ung és Szabolcs vármegyékre terjedt ki s tagjai leginkább a lelkész pályán tűntek ki. Közéjük tartozott Miklós (†1887) görög kath. esperes, fiai: Szilárd szintén görög kath. lelkész Tokajban, Gyula debreceni kereskedő, József-Zsigmond jelenleg nyug. ezredorvos, nagyjécsai községi orvos és ennek gyermekei, Gáspár és Veronika. Címer: kékben zöld alapon álló sodronyinges, sisakos, veresnadrágos magyar vitéz, bal oldalán függő kardtokkal, jobbjában egyenes kardot, baljában levágott török főt tart varkocsánál fogva. Sisakdísz: pajzsalak növekvően. Takarók: kékarany-veresezüst.

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


baloghy Balogh[szerkesztés]

Wappen: In R. auf g. Blätterkrone ruhend, ein g. Jagdhorn, darüber, hinter einem nach abwärts gestelltem Schwerte sich kreuzend, zwei # geflitschte Pfeile (mit den Spitzen nach aufwärts) Schwert u. Pfeile durch die # Tragschnur des Hornes mit einander verbunden. – Kleinod: Die Schildfigur. – Decken: rg. – rs. Uradel aus den Comitaten v. Honth n. Neograd, – eines Stammes mit den Geschlechtern † Sóos v. Polthár, Madách v. Alsó-Sztregova u. † Micsinszky: (Verschiedene Siegel. – Siehe N. J. I. 148–153 u. N. J. Snppl. 57–60).

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


fogarasi Balogh[szerkesztés]

Fogarasi Balogh János 1608. augusztus 9., Gyulafehérvár Báthori Gábor nemesség, címer és kúria nemesítés általa: felesége Kovács Anna, gyermekei András, Katalin

P 655 Teleki cs. lt. no. II. 24

 • Irodalom:

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000.

 • Külső hivatkozások:

[1]

Rövidítések

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


füleki Balogh[szerkesztés]

Wappen: In Gr. der g. Fuss sammt # Flügel eines Adlers, in der Kralle einen Krummsäbel mit g. Kreuzesgriffe haltend. – Kleinod: Fünf w.r.w.r.w. Straussenfedern. – Decken: bg. – rs.

Adels- n. Wappenbrief d. d. 1. Juni 1629 (kundgemacht: Neograder Comitat, 26. September 1629) für Michael Balogh v. der Besatzungsmannschaft der Feste Fülek als Haupterwerber sowie für seine Ebefrau Katharina Horváth, für ihre Kinder: Tomas, Michael u. Elisabeth u. für des erstgenannten Bruder Gregor, sammt d. Ehefrau Elisabeth Kompa u. der Tochter Elisabeth – als Nebenerwerber.

(Nach d. Orig. – Siehe: N. J. I. 144 u. N. J. Suppl. 55–56).

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


hatolykai Balogh[szerkesztés]

Hatolykai Mátis Kelemen és Miklós, Hilibi Kovács Mihály és

János, Hatolykai Balogh István 1700. március 26., Bécs I. Lipót nemesség és címer általa: Kovács felesége Mais Anna

F 21 Armales M nr. 12

 • Irodalom:

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000.

 • Külső hivatkozások:

[2]

Rövidítések


kiskéri Balogh[szerkesztés]

Wappen: In B. auf gr. Dreiberge eine flugbereite w. Taube, im Schnabel drei r.? Rosen an gr. Stengeln mit gr. Blättern haltend. – Kleinod: Die Taube ohne Dreiberg.

Adelsgeschlecht aus dem Zempliner Comitate. (Siegel mit initialen des Daniel v. Balogh).

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


kulpi Balogh[szerkesztés]

A czímeradományban Kulpi Balázs mester újlaki (illoki) plébános, testvére László, valamint Balázsnak vérei: Kulpi Benedek fia Jakab, Péter fiai: Jakab és Mátyás, és másik Péter fia Simon részesülnek. Érdemeikről az armális szövege nem ad bővebb felvilágosítást. A Kulpi-család a reánk maradt töredékes adatok tanusága szerint a déli vidékről származott. Az armálisban felsoroltak 1442-ben jutottak Újlaki Miklós erdélyi vajda és macsói bán adományából a Bács megyében fekvő Kulpi- (ma Kulpin) birtokba. Az erről szóló oklevélben Tehnyei névvel neveztetnek, mely nevet 1443-ban az armális elnyerésekor a Kulpi névvel cserélték fel. A család 1445-ben a Kulpi, Kulpi Tehnyei és Kulpi Balogh ágakra oszlott. (Fejérpataky László és Áldásy Antal : Magyar címeres emlékek; Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság (1901, 1902, 1926))

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások: [3]


Literatus másképpen Balogh[szerkesztés]

Kolozsvári Literatus másképpen Balogh Lázár 1598 december 16., Gyulafehérvár Báthori Zsigmond nemesség és címer R 64

 • Irodalom:

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000.

 • Külső hivatkozások:

[4]


mankó-bükki Balogh[szerkesztés]

Wappen: In B. aus dem linken Seitenrande wachsend, ein r. bekleideter gebogener Arm, in der Faust drei Straussenfedern aufrecht haltend. – Kleinod: Der Arm. – Decken: bg. – rs.

(Siegel. – Siehe: N. J. Suppl. 55).

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Nagy másképpen Balogh[szerkesztés]

Szereday János címere, 1604-1608.png

Bán Mihály.JPG

Szereday János, általa: Bán Mihály, Nagy másképpen Balogh János, Szabó István és Nagy Mihály 1604-1608. augusztus 22., Kolozsvár Bocskai István címer

P 635 Szilágyi cs. lt. 14. cs. 12. tétel

 • Irodalom:

Nyulásziné, No. 341.

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000.

 • Külső hivatkozások:

[5]

[6]

376-382. lapok

Rövidítések

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


mikelakai Balog[szerkesztés]

Mikelakai Balog Gergely 1620. december 29., Nagyszombat Bethlen Gábor nemesség és címer

P 1617 inárcsi Farkas cs. 1. tétel

 • Irodalom:

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000.

 • Külső hivatkozások:

[7]

Rövidítések


miskolczi Balogh[szerkesztés]

Miskolczi Balogh Boldizsár 1615. szeptember 4., Prága II. Mátyás nemesség és címer általa: fiai András, Bálint, János R 64

 • Irodalom:

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000.

 • Külső hivatkozások:

[8]

Rövidítések

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


tegenyei Szabó, másként Balogh[szerkesztés]

Szabó, másként Balogh. (Tegenyei) varm-szatmar-196-4.jpg

Máramaros vármegyéből származik. A Balogh, másként Szabó és a Terebesy családok 1624-ben kaptak czímeres nemes-levelet, melyet Máramaros, Bereg és Szatmár vármegyékben hirdettek ki. Tagjai közül József 1848-ban honvéd, később postamester és szamosdobi földbirtokos. - Ákos, budapesti gyáros. - Dezső, csanálosi körjegyző. - Viktor, gazdatiszt Amerikában. - Géza, művezető gépész. - Gyula, mártonfalvai jegyző.

Czímer: kékben, hármas zöld halmon álló vártorony jobboldali részéből zászló nyúlik ki, a bal oldali részén nyíllal átlőtt gerle halva rogy le. Kisérők aranynap és ezüst félhold. Sisakdísz: hiányzik. Takarók: kékarany, vörösezüst.[9]

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


nagyalmási Balogh[szerkesztés]

Wappen: In B. anf gr. Boden ein doppelschwänziger g. Löwe, in der erhobenen Rechten einen Krummsäbel mit g. Kreuzesgriffe haltend. – Kleinod: Der Löwe wachsend. – Decken: bg.

(Siegel mit Initialen. – Vergl. N. J. I. 37-38).

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


nebojszai és galánthai Balogh[szerkesztés]

Balogh György címere a pozsonyi ferences konvent protocollumából, 1710-1763

Wappen, adeliges: In B. auf gr. Dreiberge ein doppelschwänziger, gekrönter g. Löwe, in der erhobenen Rechten einen Krummsäbel mit g. Kreuzesgriffe, – in der vorgehaltenen Linken ein s. Patriarchenkreuz haltend. – Kleinod: Der Löwe wachsend. – Decken: bg. – rs.

Adels- u. Wappenbrief d. d. 1552 für Franz Balogh.

Wappen, gräfliches v. 1773: Unter s. Schildeshaupte, worin eine flugbereite n. Taube, das Stammwappen. – Drei Helme: I. Der Löwe d. Stammwappens linksgekehrt, wachsend – Decken: bs. – II. Die flugbereite Taube. – Decken: bg. – III. Auf spitzem w. Dreifelsen ein r. bedachter Thurm, mit drei Zinnen, zwei Fenstern und einem gewölbten Thore. – Decken: bs. – Schildhalter: Geflügelter g. Greif u. geflügeltes w. Einhorn.

Grafenstand mit Wappenerweiterung d. d. 1773 für Ladislaus Balogh v. Nebojsza u. Galántha, Ritter des St. Stefans-Ordens ec. Die Gräfliche Linie ist erloschen.

(L. R. Nr. 50. Fol 13. – Siehe N. J. I. 138-140 u. N. J Suppl. 48-51).

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


nemcsiczi Balogh[szerkesztés]

Balogh Pál és Imre címere a pozsonyi ferences konvent protocollumából, 1710-1763

Wappen: In B. auf gr. Boden ein n. Leopard, in der erhobenen Rechten einen vom Rumpfe getrennten, schnurbärtigen Türkenschädel beim Schopfe, in der Linken einen Krummsäbel mit g. Kreuzesgriffe haltend. – Kleinod: Geharnischter Ritter mit Helm wachsend, in der erhobenen Rechten einen schnurbärtigen Türkenschädel beim Schopfe, – in der erhobenen Linken einen Krummsäbel mit g. Krenzesgriffe haltend. – Decken: bg. – ra. Adels- u. Wappenbrief v. König Leopold I. d. d. 15. Februar 1670 (kundgemacht: Nagy-Tapolcsány, Barser Comitat. 1670) für Adam Balogh als Haupterwerber sowie für seine Ehefrau Helene Konecsny, für die Töchter des erstgenannten, Barbara und Justina u. für den Bruder Johann als Nebenerwerber. Neutraer Adelsgeschlecht. (Nalh d. Orig. – Siehe N. J. Suppl. 52–54).

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


ócsai Balogh[szerkesztés]

Wappen: In G. auf g. Blätterkrone ein r. gewaffneter # Doppeladler. – Kleinod: Der Doppeladler. – Decken: #g. – rs. (Michael Balogh v. Ócsa siegelt 1770 mit einer Blätterkrone, welche beiderseits v. je einem halben Adler begleitet ist; oben ein sechseckiger Stern. – Kleinod hier: Zwischen offenem Fluge, ein gebogener Arm mit Krummsäbel. Vergl. N. J. I. 143).

Donational-Geschlecht, welches sein Prädikat v. Orte Ocsa im Pesther Comitate herleitet.

(Siegel. – Siehe: N. J. I. 142-143).

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


parasznyai Balogh[szerkesztés]

Wappen: In B. aus g. gekröntem gr. Hügel wachsend, ein # Bär, in der erhobenen Rechten an geknüpftern r. Bande, zwei Schlüssel haltend. – Kleinod: Der Bär. – Decken: rs. – bg.

Adels- u. Wappenbrief d. d. 1535 für Benedict Balog v. Parasznya.

(L. R.)

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


szász-czegöi Balogh[szerkesztés]

Wappen: In B. auf gr. Boden ein r. gekleideter Ungar mit Gürtel, Kucsma mit Pelzbesatz u. hoben Stiefeln, – in der erhobenen Rechten einen Krummsäbel, in der Linken einen schnurbärtigen Türkenschädel beim Schopfe haltend. – Kleinod: Zwischen offenem # Fluge, ein vom Rumpfe getrennter, schnurbärtiger Türkenschädel mit Turban, pfalweise gestellt. Siebenbürgisches Geschlecht aus dem Dobokaer Comitate. (Siehe: N. J. Suppl 56).

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Balogh másképpen Szódos[szerkesztés]

Wappen: In R. aus gr. Boden wachsend, ein gr. balaubter, mit Früchten behangener Eichenbaum, um dessen Stamm sich eine gr. Schlange viermal aufwärts windet. – Kleinod: Drei g. besaamte fünfblättrige r. Rosen, an gr. Stengeln mit gr. Blättern. – Decken: bg. – rs.

Adels – u. Wappenbrief v. König Ferdinand d. d Wien, 2. Mai 1652 (kundgemacht: Petneháza, Szabolcser Comitat, 15. Januar 1655) für Andreas Balogh aliter Szodos als Haupterwerber, sowie für seine Brüder Stefan, Peter u. Johann Balogh u. für Andreas Juhás als Nebenerwerber.

(Orig. Cap. A. Lelez.)

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


tarnádi Balogh[szerkesztés]

Tarnádi Balogh.JPG

Tarnádi Balogh Lőrinc 1602. április 22., Gyulafehérvár Báthori Zsigmond címer általa: testvére Péter R 64

 • Irodalom:

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000.

 • Külső hivatkozások:

[10]

mikelakai Balogh[szerkesztés]

Mikelakai Balogh címer, 1620.png

Bethlen Gábor, választott magyar király, Nagyszombat, 1620. 12. 29., magyar nemesség és címer mikelakai Balogh Gergely, Boythi Isván seregében szolgált lándzsás katona részére.

MNL OL, P 1, P 1617

Címerleírás: Scutum videlciet militare coelestini coloris in cuius campo sive area cespes vriens ex quo vitis quadam seu palmes racemis onusta enata et palo alligata elaborataque conspicitur. Supra scutum galea militaris clausa est posita quam contegit diadema regium variis gemmis unionibusque exornatum ex quo brachium humanum humerotenus resectum armatura involutum et gladium evaginatum cruore maculatum sursumque porrectum instar cadere volentis tenere conspicitur. Ex cono vero galeae teniae sive lemnisci variorum colorum hinc inde defluentes utrasque oras seu margines ipsius scuti pulcherrime ambiunt et exornant.

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

 • Külső hivatkozások:A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs

Balogh 1637[szerkesztés]

Balogh János 1637. május 3., Bécs III. Ferdinánd nemesség és címer általa: felesége Nagy Erzsébet, fia Miklós megj.: nevek hamisítva, eredeti nem olvasható

P 773 Lad. RRR 83/4

 • Irodalom:

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000.

 • Külső hivatkozások:

[11]

Rövidítések


Balogh 1659[szerkesztés]

Balogh címer, 1659, varm-szatmar-186-9.jpg

Balogh, szatmármegyei család.

Mihály, továbbá másik Mihály és ennek fiai: István, Mihály, András, Ferencz, Bálint és Zsigmond 1659 okt. 4-én nyernek czímeres nemeslevelet I. Lipóttól. Az 1762., 1763 és 1764-iki nemesi összeírásban János szerepel. 1828-ban igazolják nemességüket. Tyukodon, Porcsalmán, Komlódtótfaluban és Czégényben volt birtokos. Tagjai közül Bertalan (sz. 1851 † 1902.) ügyvéd, Szatmár vármegye tb. főügyésze. - Ferencz, jelenleg honvédhadnagy.

Czímer: Kékben, zöld alapon ágaskodó természetes oroszlán, jobbjában szablyát markol. Sisakdísz: pajzsalak növekvően. Takarók: kékarany, vörös-ezüst.[12]

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések


Balogh 1678[szerkesztés]

Balogh Demeter 1678. július 7., Bécs I. Lipót nemesség és címer általa: felesége Tóth Anna, gyermekei Menyhért, Boldizsár, testvérei Adalbert, Mihály, Pál, Péter, Gáspár, Imre, István, Mátyás, András, Ambrus, János, Gergely, Márton, másik Mihály, másik Mátyás R 64

 • Irodalom:

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000.

 • Külső hivatkozások:

[13]

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


Balogh 1681[szerkesztés]

Balogh István 1681. szeptember 27., Sopron I. Lipót nemesség és címer általa: fia István

R 64

 • Irodalom:

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000.

 • Külső hivatkozások:

[14]

Rövidítések


Balogh családok a puskások között[szerkesztés]

Felföldi János, Literatus Péter kapitány, Tormásy András, Dobos György, Keresy János, Batizy István, Kovácsy Miklós, Filléres másképpen Gyulay Péter, Szabó Antal, Lázár Tamás, Nagy Somogyi Márton, Lugassy Mátyás, Szilágyi Tamás, Dévay Miklós, Prdely János, Vizaknay András, Fejérváry János, Nemes Borosay János, Balogh másképpen Literatus Tamás, Keresy Péter, Golai János és István, Zindy Balogh János, Fekete Miklós, Gorozlay János és Demeter, Nagy András, Sorbanfalvi Baranyai Máté, Miskey Gergely, Kereshanyai Miklós, Révy János, Nagy János, Kariardy Egry Pál, Filep János, Nagy Simon, Lázár Péter, Szabó László, Antony másképpen Dobos Tamás, Horváth János, Szíjgyártósegesdy István, Kobory Pál, Prdely Ábrahám, Kolosy Gáspár, Karády János, Vajda György, Dévay János, Sárády Mihály, Deres János, Fejérváry Mátyás, Torday János, Sárdy Mihály, Törökkeresztúri János, Fejérváry György, Tótváradgyay Mihály, Oroszi Jakab, Losonczy Mihály, Moldovay János, Balogh Péter, Reewelei Gerőcs István, Zöld László, Dombai Mihály, Nagy másképpen Hegedűs Márton, Nagy Tarpai Balázs, Óváry András, Kovács István, Lugossy Miklós, Balogzesedy János, Fejérváry Bertalan, Nagy másképpen Gomboczy Mihály, Rácztótváradiay Márton, (Literatus) Ráczkövy István, Fejérváry János, Pniedy István, Somay György, Székely István, Uzony Balázs, Kovácsy Balázs, Toroskay István.

1611. május 1., Szeben Báthori Gábor címer

F 7 Armales XX. 14 Vö. Puskások címere

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[15]

Rövidítések


árdai Balogh[szerkesztés]

Balogh, született Anyóss Éva címere a pozsonyi ferences konvent protocollumából, 1710-1763


 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Egyéb Balogh címerek[szerkesztés]


Vö. Literatus címer

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs